Polityka prywatności

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO“), informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych jest 

Fundacja MUNIANIA

02-562 Warszawa, ul. Odolańska 18a m10

tel. 698688383, mkunce@muniania.pl

REG. 368755526, NIP 5213802051 

KRS 0000703749

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Fundacji Muniania, a także przysługujących Państwu uprawnień proszę o kontakt na: mkunce@muniania.pl

 

3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody.

4. Państwa dane przetwarzane są w celu:

a) udzielania informacji o zajęciach (np.: jeśli są odwoływane)

b) informowania o koncertach organizowanych przez Fundację Muniania

c) udzielania informacji o nowych projektach Fundacji Muniania

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych

b) prawo do żądania aktualizowania danych osobowych 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Fundacji MUNIANIA Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 

Magdalena Kunce

prezes zarządu