top of page

Polityka prywatności

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO“), informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Polityka prywatności Fundacja MUNIANIA

 

 1. Administrator – Fundacja MUNIANIA, ul. Odolańska 18A m 10, 02-562 Warszawa

      REG. 368755526, NIP 5213802051, KRS 0000703749

 1. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która zapisała nie na newsletter.

 5. Newsletter – Usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH UŻYTKOWNIKÓW I JAK SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ

 

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z newslettera.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Fundacja MUNIANIA, ul. Odolańska 18A m 10, 02-562 Warszawa.

 3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e- mailowym: mkunce@muniania.com lub numerem telefonu 698688383.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W NEWSLETTERZE

 

Dane osobowe przekazywane w ramach newslettera mogą być przetwarzane w następujących celach: 

 

 • informacje o wydarzeniach, usługach, promocjach organizowanych przez Magdalena Kunce

 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Uprzejmie informuję, że posiadasz prawo do:

 

➢ dostępu do swoich danych osobowych;

➢ sprostowania danych osobowych;

➢ usunięcia danych osobowych;

➢ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • ➢sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 

Swoje uprawnienia możesz zrealizować w następujący sposób : wysyłając e-mail na adres:

magda.kunce@gmail.com, lub na adres korespondencyjny: ul. Odolańska 18a m 10 02-562 Warszawa

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody.

 

KATEGORIA ODBIORCÓW

 

1. W związku z prowadzoną działalnością będę ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 

podmiotom wspierającym mnie w prowadzonej działalności, w szczególności podmiotom zewnętrznym: dostawcy domeny internetowej, dostawcy newslettera, operatorom pocztowym, kurierom.

 

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.

 

FORMULARZ NEWSLETTER

 

1. Dostawcą usługi newsletter jest GetResponse link do ich polityki prywatności https:// www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci .

 

2. Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.

 

3. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newslettera na podstawie udzielonej zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako Administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO).

 

4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia sprzeciwu. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania

zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

5. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera” lub podobną o tym samym znaczeniu.

 

6. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.

 

7. Zgodnie z RODO będziesz mieć prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO

 

8. Mogę również prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady haszowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https:// www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/ dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE NA FACEBOOKU ORAZ GRUP

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage:  https://www.facebook.com/muzycznaniania oraz grup na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/698714573965298 jest Fundacja MUNIANIA ul. Odolańska 18A m 10 02-562 Warszawa

 

2. Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupach będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupami, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grup.

 

3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/ obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupach są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.

 

4. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupach. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.

 

5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grup na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.

 

7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, oraz innym podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

 

8. Twoje uprawnienia opisujemy w niniejszej polityce prywatności.

 

9. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka. Facebook stosuje standardowe klauzule umowne, gdy przekazuje dane poza obszar EOG.

    

10. Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

2. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 3 lutego 2023 r.

bottom of page